top of page
היסטוריה של יפן

ההיסטוריה של יפן

החל מאלי השינטו המיתולוגיים, דרך נזירים, סמוראים וגיישות, וכלה בקיסרים-ילדים ובשוגונים רצחניים. ההיסטוריה של יפן ארוכה ומפוארת, מקור בלתי-נדלה לעלילות מרתקות ומסתוריות, המהוות עד ימינו השראה לאינספור ספרים וסרטים ומציתה את דמיונם של מליונים בכל רחבי העולם. 

מידע למטייל > היסטוריה

לפניכם ציר זמן. חקרו אותו ולמדו: מה היו האירועים ומי היו הדמויות המרכזיות שהובילו את יפן דרך מהפכות, מלחמות ואיחודים, והפכו אותה למה שהיא היום. בטיול שנבנה לכם, נשלב אנקדוטות היסטוריות ותרבותיות בכל אחד מהאתרים אליהם תגיעו בכל יום ויום, כדי שתוכלו לקשר את חוויית הטיול על הרצף ההיסטורי. מידע פרקטי נוסף על תכנון טיול תמצאו במדריך השלם למטייל ביפן.

תקופת ג׳ומון
​縄文時代
תקופת ג'ומון
14,500 לפנה״ס - 400 לפנה״ס
300 לפנה״ס -200 לספירה
תקופת יאיוי
תקופת יאיוי
弥生時代
תקופת קופון
古墳時代
תקופת קופון
250-538
538-710
תקופת אסוקה
תקופת אסוקה
飛鳥時代
תקופת נארה
奈良時代
תקופת נארה
710-794
794-1185
תקופת היאן
תקופת היאן
平安時代
תקופת קמאקורה
鎌倉時代
תקופת קמאקורה
1185-1333
1333-1573
תקופת מורומאצ'י
תקופת מורומאצ׳י
室町時代
תקופת אזוצ׳י-
מומויאמה
安土桃山時代
תקופת אזוצ'י מומויאמה
1573-1600
1603-1867
תקופת אדו
תקופת אדו
江戸時代
תקופת מייג׳י
明治時代
תקופת מייג'י
1868-1912
bottom of page